High Performance Geothermal Well (HIPE)
Contact Penvoerder Ronald den Boogert + 0654268181 email rdboogert@rdsgeothermal.com
This project has been supported with financial support with Topsector energiesubsied form Ministry of Economic Affairs
30 % lagere kosten voor warmte uit diepe geothermische warmte

Diepe geothemie is een bijna onzichtbare bron van veel warmte en kan daarom een belangrijke rol spelen in een versnelde verduurzaming van Nederland.

Een punt van aandacht zijn de betrekkelijk hoge kosten. In de olie industrie is de capaciteit van meer dan 2000 putten aanzienlijk verbeterd door middel van radial jetten. Als deze techniek gebruikt wordt voor het verbeteren van een diepe geothermieput is de verwachting dat op basis van diverse studies van TNO en Panterra Geoconsult het debiet met 30 tot 300 % stijgt. Dit zorgt voor de gewenste kostendaling van enkele tientallen procenten per geproduceerde warmteeenheid. Door deze kostendaling komen dan veel meer locaties in beeld voor het ontwikkelen van een economisch rendabel project.

Het geschikt maken van deze technologie voor de geothermische markt vindt plaats in 5 stappen die op deze site verder worden beschreven.

Stap 1  Het aanpassen van het rekenmodel door TNO

Stap 2  Het inschatten van de mogelijkheden voor Nederland door
             Panterra Geoconsult

Stap 3  Een laboratorium proef

Stap 4  Een serie veldtesten

Stap 5  Het inpassen van deze technologie in het bestaande concept

De financiering van dit traject is mede tot stand gekomen door een bijdrage van de deelnemende operators, HAL, ECW en CLG, RVO, EZ en de technologie leverancier Radial Drilling Services INC.

Inmiddels zijn de activiteiten van Radial Drilling Services in de Europese Unie vertegenwoordigd door Radial Drilling Europe b.v.