High Performance Geothermal Well (HIPE)
Contact Penvoerder Ronald den Boogert + 0654268181 email rdboogert@rdsgeothermal.com
This project has been supported with financial support with Topsector energiesubsied form Ministry of Economic Affairs

Laboratorium test

Een geothermie put wijkt af van een olieput op de volgende punten;
- de filters
- de ruimte achter de filters
- het debiet
- het reservoir

In een laboratorium proef is een geothermie put nagebootst en is getest. De uitkomst was tweeledig;
- De testopstelling is anders dan de werkelijkheid op het gebied van druk,
  temperatuur en reservoir
- Alle testen zijn goed verlopen en zijn geen reden om te stoppen


Presentatie over de labtesten
Rapport over de labtesten
Video over radial jetting technologie