High Performance Geothermal Well (HIPE)
Contact Penvoerder Ronald den Boogert + 0654268181 email rdboogert@rdsgeothermal.com
This project has been supported with financial support with Topsector energiesubsied form Ministry of Economic Affairs
Radial Jetten

In de olie industrie wordt het debiet al ruim 10 jaar verbeterd door middel van Radial Jetting technologie. Binnen de geothermische markt is dit bijna de "heilige graal" doordat de relatief lage kosten binnen een jaar worden gecompenseerd door een forse besparing op de investering van het pompsysteem (circa 200.000 euro inclusief besturing), de jaarlijkse besparing op de electriciteitsrekening (circa 100.000 euro) en last but not least de extra opbrengsten van de verkoop van warmte.

De kern van de techniek heeft twee toespassingen. Vooral in Zuid Oost Nederland is de ondergrond ondoordingbaar en wordt water gevonden in breuk zones of zones met veel kleine breukjes. Door middel van jetten kunnen er meer van deze zones verbonden worden met het hoofdboorgat wat leidt tot meer debiet en mogelijk ook lagere drukken.

In de overige reservoirs moet al het water door de put wand het reservoir in-  en uitstromen. Met de enorme debieten leidt dit tot aanzienlijke stromingsweerstanden net rond de put. Door middel van jetten wordt het contact oppervlak aanzienlijk vergroot en dalen de drukken en wordt het debiet verhoogd.

De productiepomp hangt enkele honderden meters diep in de put. Dit apparaat is frequentiegeregeld. Deze pompen hebben het zwaar te voorduren en hebben een levensduur van enkele jaren. Door nu op de kosten van een pomp te besparen zal het totale afschrijvingsbedrag sterk dalen. Dit in combinatie met lagere drukken en dus een lager energieverbruik maakt dat dit een kansrijke technologie lijkt te zijn voor geothermie.

De technologie is ontwikkeld door een Nederlander in de Verenigde staten. Hij heeft in Houston het bedrijf Radial Drilling Services Inc opgericht. In 2016 heeft hij in Gouda het bedrijf Radial Drilling Europe b.v. opgericht. Radial Drilling Europe bedient de Europese markt voor geothermie maar ook voor olietoepassingen.

Een geothermie put lijkt sterk op een olieput. De verschillen zijn echter groter dan gedacht. Vooral de verhouding kosten en potentiele baten is heel anders dan in de oliebranche. Een olieveld heeft honderden putten. Een succesvolle stimulering kan tientallen keren gekopieerd worden. In de geothermiemarkt moet het in 1 keer goed. Ook is het in de olie wereld gebruikelijk dat elke partij alleen verantwoordelijk is voor zijn eigen zaken en dat partijen daarom elkaar in normale situaties niet aansprakelijk stellen voor vervolg schade of extra kosten. In de geothermie markt zijn er partijen die de gevolgen voor vertragingen en andere schades willen doorbelasten aan een subcontractor. De verzekeringskosten dreigen hierdoor zeer sterk te stijgen. Kortom de steun van de overheid is hier hard nodig om de verschillen tussen de beide markten te overbruggen.
LINKS

Uitleg radial jetting
SPE paper
SPE Paper Bolivia