High Performance Geothermal Well (HIPE)
Contact Penvoerder Ronald den Boogert + 0654268181 email rdboogert@rdsgeothermal.com
This project has been supported with financial support with Topsector energiesubsied form Ministry of Economic Affairs
Het rekenmodel van TNO


Baten


In een bestaande put wordt een interessante aardlaag een keer doorboord. In het nieuwe concept worden in de meest geschikte lagen een groot aantal horizontale gaten extra gemaakt. Dit leidt tot beter in een uitstromen van water. TNO heeft het effect gemoduleerd en komt op een vergroting van het debiet van 30 toto 300 %.klik hier voor het TNO rapportKosten

Een geothermie installatie kost ongeveer 1 miljoen euro per MW. De capaciteiten wisselen sterk maar een doorsnee installatie heeft een vermogen van 15 MW. Als door het verbeteren van de put de capaciteit met 30 % vergroot wordt zal er 4,5 MW extra warmte worden gewonnen. Deze verbetering kost naar verwachting ongeveer 1 miljoen euro wat neer komt op 220.000 euro per extra MW. Doordat de drukken zullen dalen kan er volgens vewachting gewerkt worden met de bestaande pompen die bij deze lagere drukken meer water kunnen verpompen.